Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Позив за учешће! ФИЛМић - Смотра кратког ђачког филма - за школску 2016/2017. годину

 

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом  ФИЛМић званично је отпочео објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу. ФИЛМић представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Техничког и информатичког образовања, као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду.

На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основних и средњих школа. Ученици су груписани у тимове. Сваки тим такмичара мора имати наставника-ментора. Током рада на пројекту од наставника и ученика се очекује да савладају и употребе софтвер за обраду креираних видео материјала (било који софтвер) као и да успешно рукују хардвером (дигитални фотоапарат, камкодер, веб камера....) којим се снимају делови дигиталног филма. Ученици праве филм(трајање филма је до 5 минута) на задату тему који се обавезно јавно објављује. Ученици сем стицања практичног знања о новим технологијама развију особине као што су: креативност, критичко мишљење, добру међусобну комуникацију у условима тимског рада, радозналост и истраживачки дух, интересовање за технологију, способност јавног представљања свог рада.

Израда ФИЛМић-а подразумева јасну идеју изражену креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

У овом циклусу задате су теме за које се учесници слободно опредељују:

  1. За моју здраву средину(тема се односи на облике угрожавања животне средине као и проналажења начина да се очува здрава средина)
  2. Херој мога града(тема се односи на особе које су постигле неки успех, учиниле добро дело а о томе се мало зна)
  3. Бити паметан на интернету(тема се односи на мере и опоснасти на које треба указати у циљу заштите од злоупотребе интернета)
  4. Моја (дечја) права(тема треба да укаже на облике кршења дечијих права као и начине заштите тих права) 

На завршној манифестацији додељују се дипломе и вредне награде за менторе и тимове.

Рок за слање радова и пријавне листе је 05.Мај 2017. године.

Све информације на: 021/442-352, 021/444-024.

Пријавни образац