cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Индекс чланака

Како се учествује?

Филмови који узму учешће на ревији кратког ђачког филма треба да нам дочарају живот наших школа виђен очима ученика и да подстакну даљу активну улогу ученика у наставном процесу. На фестивалу могу да учествују филмови ученика основних и средњих школа из Републике Србије између 12 и 19 година старости. Тимови морају имати наставника - ментора. Један наставник може да буде ментор за више од једног тима ученика. У једном тиму може да има најмање три а највише пет ученика.

Рад на пројекту се започиње слањем попуњене пријаве у електронском облику на адресу . Пријавa je обавезна и мора бити реализована према приложеном распореду најкасније до 20. маја 2009. године.  Образац пријаве можете преузети овде!

Следећи корак у реализацији кратког ђачког филма започиње осмишљавањем сценарија за филм. Чланови тима ученика активно учествују у разради сценарија према понуђеним темама а затим приступају израђивању филмских записа. Филмски запис тим ученика у сарадњи са ментором обрађује у Microsoft Movie Maker-у и монтира према сценарију у коначан облик: ФИЛМић.

Резултат рада наставника-ментора и ученика јесте кратки филм на понуђене теме за тај узраст.

По завршетку рада на пројекту исти је потребно нарезати у на два компакт диска и послати на адресу Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођенња 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за ФИЛМић.

На оба CD-а до назначеног рока обавезно је доставити:

  • ФИЛМић
  • Докуменат са подацима о члановима тима, ментору и школи у електронском облику (пријава)
  • Текст сценарија према којем је монтиран филм у електронском облику (Mиcrosoft Word)
  • Сирове материјале који су употребљени у изради филма (фотографије, аудио записи,...)
  • Фајл пројекта израђен у Movie Maker-у (радни фајл са екстензијом MSWMM)

Коначан филмски запис треба да буде величине највише до 100MB односно да траје највише 5 минута.

За све филмове чије учешће буде прихваћено на ревији предвиђено је да буду публиковани online.

Да Вам олакшамо учешће на ревији обезбедили смо Вам образовни материјал за савладавање софтверског алата за обраду видео материјала Microsoft Movie Maker-а који ћете пронаћи на адреси:

http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/digitalni_filmovi.mspx.

Образовни материјал покрива основе снимања видео материјала и прављење кратких дигиталних филмова, корак-по-корак. Образовни материјал није везан ни за који школски предмет, план и програм и не захтева никакво школско предзнање, осим основне дигиталне писмености ученика, што наставнику даје бројне могућности. Осим што може да га на различите начине уклопи у наставу ментор може искористити поменути материјал као водич за добро планирану активност ученика у оквиру овог заједничког пројекта. У наставничком делу описани су примери коришћења и прављења дигиталних филмова у настави и за наставу.

Login Form