cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Индекс чланака

Које су теме?

Ја и моји пријатељи, на Интернету и у стварном животу (V-VIII ош)

Имати пријатеља је много важно за сваког човека и дете. Ко је то пријатељ, шта је пријатељство, како се проналазе и препознају прави пријатељи, Да ли је могуће дружити се и преко интернета и како то радите. Да ли се са својим друговима дружите преко Фејсбука и зашто? Да ли имате пријатеља на социјалној мрежи које у стварном животу не познајете или га познајете врло површно и слабо и да ли сте свесни опасности којој се на тај начин излажете? Резултат рада ће бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie Maker.

Интернет – виртуелна учионица и играоница (I-IV сш)

Свет у коме млади људи живе је обогаћен интернет сервисима који радикално мењају и проширују свет у коме људи живе – виртуелни свет се стапа са физичким окружењем у коме људи живе. Могућности за учење, дружење и игру су много веће и сасвим другачије него пре појаве интернета. Како Ви користите интернет у сврху учења и забаве? Покажите како изгледа Ваше дружење и учење уз помоћ интернета и како је уклопљено у остале Ваше активности. На који начин се суочавате са опасностима у овом новом свету у коме живите? Резултат рада ће бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie Maker.

Један интересантан час (V-VIII ош, I-IV сш)

Тема за обе старосне категорије: У сарадњи са ментором размислите о часу који би био интересантан према теми и материји која се обрађује на њему. Могли бисте да снимите филм везан за оглед из хемије, забележите истраживање из биологије или позоришну представу везану за градиво књижевности. Можда да нам покажете како се склапа рачунар на часу информатике? Снимите и измонтирајте део часа у који Вам је помогао на научите нешто лепо и корисно, и поделите Ваше утиске са нама... Резултат рада ће бити филмски запис израђен у програму Microsoft Movie Maker.

Login Form