cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Индекс чланака

Како се учествује?

Рад на пројекту се започиње слањем попуњене пријаве у електронском облику на адресу Пријавa ниje обавезна и можете послати чак и пријаву заједно са пројектом до 15. Јула. Препоручујемо Вам ипак да се пријавите раније јер на тај начин омогућавате организаторима да могу да Вас правовремено контактирају и да Вам шаљу потребан обавештења. Образац пријаве можете преузети овде!

Следећи корак у реализацији кратког ђачког филма започиње осмишљавањем сценарија за филм. Чланови тима ученика активно учествују у разради сценарија према понуђеним темама а затим приступају израђивању филмских записа. Филмски запис тим ученика у сарадњи са ментором обрађује у Microsoft Movie Maker-у и монтира према сценарију у коначан облик: ФИЛМић.

 Резултат рада наставника-ментора и ученика јесте кратки филм на понуђене теме за тај узраст.

По завршетку рада на пројекту исти је потребно нарезати у на два компакт диска и послати на адресу Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за ФИЛМић.

На оба CD-а до назначеног рока обавезно је доставити:

  • ФИЛМић
  • Докуменат са подацима о члановима тима, ментору и школи у електронском облику (пријава)
  • Текст сценарија према којем је монтиран филм у електронском облику (Mиcrosoft Word)
  • Сирове материјале који су употребљени у изради филма (фотографије, аудио записи,...)
  • Фајл пројекта израђен у Movie Maker-у (радни фајл са екстензијом MSWMM)

Коначан филмски запис треба да буде величине највише до 100MB односно да траје највише 5 минута.

Да Вам олакшамо учешће на ревији обезбедили смо Вам образовни материјал за савладавање софтверског алата за обраду видео материјала Microsoft Movie Maker-а који ћете пронаћи на адреси:

http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/materijali/digitalni_filmovi.mspx

Образовни материјал покрива основе снимања видео материјала и прављење кратких дигиталних филмова, корак-по-корак. Образовни материјал није везан ни за који школски предмет, план и програм и не захтева никакво школско предзнање, осим основне дигиталне писмености ученика, што наставнику даје бројне могућности. Осим што може да га на различите начине уклопи у наставу ментор може искористити поменути материјал као водич за добро планирану активност ученика у оквиру овог заједничког пројекта. У наставничком делу описани су примери коришћења и прављења дигиталних филмова у настави и за наставу.

Login Form