cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Енергија је свуда око нас 2017.

Ранг листа

Прва награда за школе

- ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда 

- „Техничка школа 23. Мај“ Панчево

Прво место

Модели и макете

Основнe школe

-Лореана Алмажан, „Свети Георгије“, Уздин
Ментор – Данијел Суса

-Јована Буљовчић, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Суботица
Ментор - Олгица Буљовчић

Средње школе

-Магдалена Трифу, Лазар Петковић „Техничка школа 23. Мај“ Панчево
Ментор - Мира Јањић

Мултимедијалне презентације

Основне школе

-Никола Лончар, ОШ „ Свети Сава“ Руменка
Мeнтoр - Нађ Едит

-Милица Ђорђевић, Милош Козарчић, Милош Коплић ОШ ''Јован Поповић'' Сусек
Meнтoр -Ђурђица Стојковић

-Дуња Славнић, ОШ „Ђура Јакшић“ Кикинда
Ментор – Милан Драгосавац

Средње школе

-Слободан Стојисављевић, Богдан Радочај, Ђорђе Живић,
Пољопривредна школа са домом ученика, Футог
Meнтoр - Станка Продановић

Литерарни радови

Основне школе

- Милица Томић, ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Ментор – др Гордана Рацков

- Стефан Бабић, ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад
Ментор - Ђурђина Мучаји

- Андреја Ђурђевић, ОШ „Змај Јован Јовановић“ Рума
Ментор - Зоран Дробац

Средње школе

-Миња Крстић, Гимназија „Душан Васиљевић“ Кикинда
Ментор - Снежана Замуровић

Ликовни радови

Основне школе

- Миљанић Симона, ОШ „Петефи бригада“ Кула
Ментор – Снежана Кнежевић

Гребец Рената, Шили Сибила, Кираљ Петра, Ђураник Изабела, Сатлер Доријан, Сабо Адријан
ОШ „Свети Сава“ Кикинда
Ментор – Волаш Цибула Елеонора

Средње школе

-Ива Токовић, Хемијска технолошка школа, Суботица
Ментор - Светозар Токовић

Друго место:

Модели и макете

Основнe школe

-Урош Угљешин, ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад
Ментор - Ангела Терек

Средње школе

-Петар Ненадић, „Техничка школа 23. Мај“ Панчево
Ментор - Мира Јањић, дипл.инж.грађ.

Мултимедијалне презентације

Основне школе

- Драган Гаврић, Миа Микић, Теодора Вујиновић, ОШ ''Мирослав Антић'' Футог
Мeнтoр - Адријана Сарић, Гордана Хајдуковић Јандрић, Ања Беговић

Средње школе

-Петар Ковач, Гимназија „Исидора Секулић“ Нови Сад
Мeнтoр – др Јованка Терзић

Литерарни радови

Основне школе

- Алекса Бајић, ОШ „др Јован Цвијић“, Зрењанин
Ментор - Љиљана Калембер „Спаси планету“

-Хајнал Бланка, ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
Ментор: Момић Виолетта

-Соња Псодоров, ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда 
Ментор - Момић Виолетта

Средње школе

- Зоран Митровић, Хемијска техничка школа Суботица
Ментор - Светозар Токовић

Ликовни радови

Основне школе

- Петар Војиновић, ОШ „Славко Родић“ Банатско Велико Село“
Ментор - Даница Бабић

-Петровски Тимеа, ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда
Ментор - Волаш Цибула Елеонора

- Печи Шаги Викторија, OШ „ Фејеш Клара“ Кикинда
Ментор - Волаш Цибула Елеонора

Средње школе

-Милош Иветић, Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда
Ментор - Снежана Замуровић

Треће место:

Модели и макете

Основнe школe

-Зорана Филиповић, ОШ „ Јован Цвијић“ Зрењанин
Ментор - Љиљана Калембер

Средње школе

-Елеонора Петровић, Адриан Нелупенца, „Техничка школа 23. Мај“ Панчево
Ментор - Мира Јањић, дипл.инж.грађ.

Мултимедијалне презентације

Основне школе

-Немања Мајски, ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Сомбор
Мeнтoр - Виолета Мајски

-Јован Чолока, “Братство и јединство“ Алибунар
Ментор: проф. Минодора Чолока

Средње школе

-Вања Николић, Средња стручна школа ''4.ЈУЛИ'' Варбас
Meнтoр - др Тамара Премовић

Литерарни радови

Основне школе

- Никола Сабо, ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Ментор - Александра Радановић

-Новак Мартин, ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда
ментор: Момић Виолетта

- Жељана Станин, ОШ „Лукреција Анкуцић“ Самош
Ментор - Јелена Миливојевић

Средње школе

- Станислава Попов, Гимназија „Душан Васиљевић“ Кикинда
Ментор - Снежана Замуровић

Ликовни радови

Основне школе

-Мија Малушев, ОШ „Ђорђе Малетић“ Јасеново
Ментор – Драгана Марковић

- Наталија Француски, Теодора Трећаков, ОШ „Ђура Јакшић“ Кикинда
Ментор - Добрислава Ружић

Средње школеђ

-Марјан Острогорац, Хемијска технолошка школа, Суботица
Ментор - Светозар Токовић

Специјалне награде и похвале.

-СTШ “Mихajлo Пупин” Кулa -Спeциjaлнa нaгрaдa зa кoнтинуирaни рaд и вeлики дoпринoс ширeњу идeje
o oбнoвљивим извoримa eнeргиje, eкoлoгиjи и зaштити живoтнe срeдинe

Награде за масовност и групни рад

-Јелена Керекеш, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка, Ликовни радови

- Наташа Мајсторовић, ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Рума, Презентације

-Биљана Новаковић, ОШ,, Петар Кочић“, Наково, Кикинда 

-ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, Литерарни радови, Ликовни радови, Модели и макете

- Паповић Дарко, ТШ "Михајло Пупин" Кула, Модели

- Нада Првуловић, Мирјана Папић, Пластеник будућности, ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад, Модели

-Радован Миолски , Штедљива улица на соларне панеле ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда , Модели

Деца са посебним потребама

-„Како да рециклираш“ "6. октобар" Кикинда
Срђан Стојановић

-Група ученика ССШ „4. јули“ Врбас
др Тамара Премовић

 Додела награда је у четвртак 25.01.2018. године у 11ч у холу покрајинског секретаријата у Новом Саду.

Login Form