cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Најава семинара

Image not available

Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ, 14. и 15. мај 2016., Нови Сад

Пројект метода и проблемска
настава уз подршку ИКТ

Slider

Најава семинара

Image not available

Модули 1 и 2, 21. и 22. мај 2016., Београд

Интерактивне табле у настави

Slider

Login Form