Copyright © 2010 by "Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja O.Š. "Petar Drapšin" Turija"  www.tehnickoobrazovanje.com ·  All Rights reserved
Neobnovljivi izvori
Obnovljivi izvori
Štednja energije

Bioobnovljiva energija - biomasa

Obnovljivi izvori energije

   Biomasa je gorivo koje se dobija od biljaka ili delova biljaka kao što su drvo, slama, stabljike žitarica, ljušture itd.
Biomasa je obnovljivi izvor energije, a generalno se može podeliti na drvnu, nedrvnu i životinjski otpad, u okviru čega se mogu razlikovati:
* drvna biomasa (ostaci iz šumarstva, otpadno drvo)
* drvna uzgojena biomasa (brzorastuće drveće)
* nedrvna uzgojena biomasa (brzorastuće alge i trave)
* ostaci i otpaci iz poljoprivrede
* životinjski otpad i ostaci.
   Najčešće se koristi drvna masa koja je nastala kao sporedni proizvod ili otpad te ostaci koji se ne mogu više iskoristiti. Takva se biomasa koristi kao gorivo u postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije ili se prerađuje u gasovita i tečna goriva za primenu u vozilima i domaćinstvima.
   U Vojvodini su najveći potencijal ostaci od poljoprivrede (slama soje, pšenice, ječma i kukuruzovina) a zatim i drugi biljni ostaci i otpad od stočarske proizvodnje, koji se može pretvoriti u biogas. Sem toga, kao veliki proizvođač žitarica i industrijskog bilja (soja, suncokret, uljana repica i dr.), Vojvodina ima velike potencijale i za proizvodnju biogoriva (biodizela i etanola).[Sledeća strana]