Copyright © 2010 by "Ivan Djisalov, nastavnik Tehničkog i informatičkog obrazovanja O.Š. "Petar Drapšin" Turija"  www.tehnickoobrazovanje.com ·  All Rights reserved
Neobnovljivi izvori
Obnovljivi izvori
Štednja energije

Štednja energije

Opstanak narednih generacija zavisi od toga kako i na koji način se odnosimo prema energiji. Lako iskoristive energije nema u izobilju i ona je sve skuplja i teže dostupna, bez obzira što je energija svuda oko nas. Iz tog razloga obaveza je sviju nas, koji živimo na ovoj planeti, da energiju štedimo. Na sledećim animacijama dato je nekoliko primera kako se energija, a na taj način i novac, može uštedeti. Ovo se može efikasnije i primeniti samo ako nam neki od datih primera pređu u naviku. Ako već nisi, počni od danas da se navikavaš da štediš energiju.
[Sledeća strana]